Chính sách bảo hành

Khách hàng cần làm gì để được hưởng chính sách bảo hành

Để sử dụng xe an toàn và đảm bảo quyền lợi bảo hành, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe là hết sức cần thiết. Quý khách vui lòng chú ý những điểm sau đây:

  • Sử dụng xe theo đúng phương pháp đã hướng dẫn trong sách.
  • Tiến hành “kiểm tra trước khi vận hành”.
  • Thực hiện kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng và trong sổ bảo hành này.
  • Thay thế các bộ phận định kỳ, các chất lỏng, dầu mỡ theo đúng sách hướng dẫn sử dụng đã quy định.
  • Ký tên, xác nhận đầy đủ thông tin về việc đã thực hiện kiểm tra định kỳ trong cuốn sổ Bảo hành.

Lịch kiểm tra bảo dưỡng định kỳ

Những kỳ kiểm tra này là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự bảo quản và độ bền của xe. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ xe gắn máy phải được tiến hành theo lịch bảo dưỡng theo hãng và phải do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm thực hiện thì việc bảo hành này mới có hiệu lực.

Lần 1: Trước 1 tháng hoặc 1.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lần 2: 1 tháng 1 ngày đến 6 tháng hoặc 1.000km đến 6.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lần 3: 6 tháng 1 ngày đến 12 tháng hoặc 6.000km đến 12.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lần 4: 12 tháng 1 ngày đến 18 tháng hoặc 12.000km đến 18.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lần 5: 18 tháng 1 ngày đến 27 tháng hoặc 18.000km đến 24.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lần 6: 27 tháng 1 ngày đến 36 tháng hoặc 24.000km đến 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

(Thơi gian mang tính chất tham khảo)

Hy vọng, bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHÁC