1. Khách hàng: Đoàn Đức Nam – Thôn Lam Cầu 2, An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
  2. Khách hàng: Phạm Thị Ngân – Thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Thái
    TRANG CHỦ MUA XE TRẢ GÓP